Bestyrelsen

Breelteparken er en selvejede institution med driftsoverenskomst med Hørsholm kommune. Bestyrelse består af 6 medlemmer og er den øverste ledelse og har det overordnede ansvar for driften.

Bestyrelsen ansætter Forstanderen, som er ansvarlig for personale -drift og budget.


Læs vedtægterne for Breelteparken