Rådene

Rådet for ældrebolig
Rådet for ældrebolig er et beboerråd der har til formål at fremme det sociale fællesskab og beboernes fælles interesser. Vi repræsenterer beboerne udadtil, så dine synspunkter når frem til ledelsen og bestyrelsen. Beboerrådet vil i samarbejde med personalet sørge for at skabe et velfungerende omsorgscenter. 
Vi inviterer hvert år til beboermøde, hvor formanden fremlægger årsberetningen. Beboerrådet disponerer i samarbejde med Breelteparkens forstander over beboerkassens midler. Formanden Ruth Mogensen er medlem af S/I Omsorgscentret Breelteparkens Bestyrelse.

Vedtægter for Breelteparkens Beboerråd for ældreboliger.

Rådet for plejehjemmet
Rådet for plejehjemmet er et beboer og pårørende råd. Formålet er at skabe dialog mellem beboere, medarbejdere og ledelse på plejehjemmet. Det er vigtigt, at du trives med at bo på Breelteparken og derfor har vi fokus på at bevare et godt forhold mellem beboere, pårørende og personale. 
Formand: Steen Schulstad(Ægtefælle til Susanne bolig 32). mail:  steen.schulstad@yahoo.dk

Beboerrep.:

  • Inger Moldenhawer - Bolig 8
  • Johannes Brixen - Bolig 30
  • Jytte Kragh - Bolig 35 

Repræsentant fra seniorrådet: Niels Møller 
Repræsentant for medarbejderne:  Jin-Ja Beran 
Helle Jensen – Forstander
Lise Mollerup – Referent -Afdelingsleder

Vedtægter for Breelteparkens Beboer-/Pårørende Råd for plejehjemmet.
Samarbejdspolitik fra 2012.

Referater