Hjemmepleje

I hjemmeplejen har vi fokus på at yde omsorg, nærvær og respekt for det enkelte menneske. Det betyder, at du er i centrum og at dine menneskelige behov tilgodeses. Vi løser hjemmehjælpsopgaver hele døgnet af sundhedsfagligt uddannet personale og du vil blive tilknyttet en fast kontaktperson. For at forbedre din oplevelse med hjemmeplejen, efteruddanner vi løbende vores personale.

Hjemmeplejen kan bestå af personlig pleje, sygepleje, rengøring, tøjvask og indkøb, og visiteres af Hørsholm Kommune.

Hjemmeplejen kan kontaktes på hverdage mellem 8.30-14.00 på tlf. 45 16 09 73
Hjemmesygeplejersken kan kontaktes på hverdage mellem 08.00-08.30 samt 12.30-13.00 på tlf. 45 16 09 80
Hjemmeplejens afdelingsleder tlf. 45 16 09 81

Læs kommunens kvalitetsstandarder for hjemmepleje