Visitation

Hvis du ønsker  en pleje- eller ældrebolig i Breelteparken, skal du visiteres af Hørsholms Kommune ved at sende en ansøgning  til visitationsudvalget.

Visiteres du til en plejebolig  aftaler du med Breelteparken hvilke ydelser vi skal varetage.

Visiteres du til en ældrebolig  og ønsker du hjælp til personlig pleje, sygepleje, rengøring, tøjvask eller indkøb, kontakter du visitationsteamet i sundhedsafdelingen ved Hørsholm Kommune. Herefter vurderer visitationsteamet dit behov for hjælp ud fra et besøg hos dig. Hjælpen er ikke tidsbestemt, men behovsbestemt, og bliver løbende tilpasset. Dog tilbydes max. 8 planlagte besøg pr. døgn. Personlig bistand kan du modtage senest 3 hverdage efter din henvendelse til kommunen og praktisk hjælp efter senest 10 hverdage.