Bestyrelsen

Breelteparken er en selvejede institution med driftsoverenskomst med Hørsholm kommune.

Bestyrelse består af 6 medlemmer og er den øverste ledelse, der har det overordnede ansvar for driften.

Bestyrelsen ansætter Forstanderen, som er ansvarlig for personale -drift og budget.

Bestyrelsesformand, Thorkild Gruelund, thg@horsholm.dk 
Næstformand Nils Møller, winnieogniels@gmail.com
Kommunal repræsentant Janne Rømsing, femtal@live.dk
Beboerrådet Jette Wiigh Larsen, wiigh@youmail.dk
Beboer- og Pårørenderådet Steen Schulstad, steen.schulstad@yahoo.dk 
Medarbejderrepræsentant Jin-ja Beran, gl59249@horsholm.dk

Læs vedtægterne for Breelteparken