Rådene

Beboerrådet 
Beboerrådet har til formål at fremme det sociale fællesskab og beboernes fælles interesser. Vi repræsenterer beboerne udadtil, så dine synspunkter når frem til ledelsen og bestyrelsen. Beboerrådet vil i samarbejde med personalet sørge for at skabe et velfungerende omsorgscenter. 
Vi inviterer hvert år til beboermøde, hvor formanden fremlægger årsberetningen. Beboerrådet disponerer i samarbejde med Breelteparkens forstander over beboerkassens midler. Formanden er medlem af Breelteparkens Bestyrelse.

Formand Jette Wiigh Larsen, wiigh@youmal.dk 
Beboerrepræsentant Mette Rachlin
Beboerrepræsentant Jytte Kragh
Beboerrepræsentant Sonja Jensen
Beboerrepræsentant Åge Kristensen 
Beboerrepræsentant Hanne Kjær

Vedtægter for Beboerrådet

Beboer- og Pårørenderådet
Beboer- og Pårørenderådets formål er at skabe dialog mellem beboere, medarbejdere og ledelse på plejehjemmet. Det er vigtigt, at du trives med at bo på Breelteparken og derfor har vi fokus på at bevare et godt forhold mellem beboere, pårørende og personale. Formanden er medlem af Breelteparkens bestyrelse.

Formand Steen Schulstad, steen.schulstad@yahoo.dk (ægtefælle til Susanne H. Schulstad i bolig 32)
Beboerrepræsentant Inger Moldenhawer, bolig 8
Beboerrepræsentant Jytte Kragh , bolig 35
Repræsentant fra Seniorrådet Einar Petersen
Medarbejderrepræsentant Jin-Ja Beran  
Forstander Helle Jensen
Afdelingsleder Lise Mollerup, referent

Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet
Samarbejdspolitik fra 2012.