Omsorgscenteret Breelteparken
Breeltevej 1
2970 Hørsholm

Mail: breelteparken@horsholm.dk

Plejehjemmet afdeling Nord tlf. 21343096
Plejehjemmet afdeling Syd tlf. 21343070
Hjemmeplejen tlf. 29299758

Den daglige ledelse varetages af:

Bestyrelsesformand, Thorkild Gruelund, thg@horsholm.dk
Forstander, Helle Jensen, hjen@horsholm.dk - tlf. 21342686
Afdelingsleder Plejehjemmet, Kristina Seidelin Basballe 
Køkkenchef Nils Kristensen, nkr@horsholm.dk - tlf. 21342746
Afdelingsleder Hjemmeplejen, Lone Krogh Larsen, lkla@horsholm.dk - tlf. 61517745
Økonomi Vibeke Ulvedal Jensen, vij949@horsholm.dk - tlf. 21342558
Løn og Personale, Lene Schultz, sch@horsholm.dk - tlf. 21342533