Omsorgscenteret Breelteparken
Breeltevej 1
2970 Hørsholm

Mail: breelteparken@horsholm.dk

Plejehjemmet afdeling Nord tlf. 45160995
Plejehjemmet afdeling Syd tlf. 45160997
Hjemmeplejen tlf. 45160973

Den daglige ledelse varetages af:

Bestyrelsesformand, Thorkild Gruelund, thg@horsholm.dk
Forstander, Helle Jensen, hjen@horsholm.dk - tlf. 21342686
Afdelingsleder Plejehjemmet, Lise Mollerup lim@horsholm.dk - tlf. 29232341
Køkkenchef Nils Kristensen, nkr@horsholm.dk - tlf. 45160976
Afdelingsleder Hjemmeplejen, Lone Krogh Larsen, lkla@horsholm.dk - tlf. 45160981
Afdelingsleder Dagcentret, Lene Felby, lcf@horsholm.dk - tlf. 45160982
Økonomi Helle Boldsen, hbol@horsholm.dk - tlf. 45160991
Løn og Personale, Lene Schultz, sch@horsholm.dk - tlf. 45160992