Omsorgscenteret Breelteparken
Breeltevej 1
2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 09 99
Mail: breelteparken@horsholm.dk

Den daglige ledelse varetages af:

Bestyrelsesformand, Thorkild Gruelund, thg@horsholm.dk
Forstander, Helle Jensen, hjen@horsholm.dk
Afdelingsleder Plejehjemmet, Lise Mollerup lim@horsholm.dk
Køkkenchef Nils Kristensen, nkr@horsholm.dk
Afdelingsleder Hjemmeplejen, Lone Krogh Larsen, lkla@horsholm.dk
Afdelingsleder Dagcentret, Lene Felby, lcf@horsholm.dk
Økonomi Helle Boldsen, hbol@horsholm.dk
Løn og Personale, Lene Schultz, sch@horsholm.dk