Det er vigtigt, at du trives med at bo på Breelteparken, og derfor har vi fokus på at bevare et godt forhold mellem beboere, pårørende og personale. Formanden er født medlem af Breelteparkens bestyrelse.

Formand Steen Schulstad, steen.schulstad@yahoo.dk (ægtefælle til Susanne H. Schulstad i bolig 32)
Beboerrepræsentant Poul Bak, bolig 16
Beboerrepræsentant (vakant)
Beboerrepræsentant Svend Broch Pedersen, bolig 30
Pårørenderepræsentant (vakant)
Repræsentant fra Seniorrådet Marianne Preis Balser
Medarbejderrepræsentant Jin-Ja Beran
Forstander Helle Jensen
Afdelingsleder Lise Mollerup