Det er vigtigt, at du trives med at bo på Breelteparken, og derfor har vi fokus på at bevare et godt forhold mellem beboere, pårørende og personale. Formanden er født medlem af Breelteparkens bestyrelse.

Formand Steen Schulstad, steen.schulstad@yahoo.dk (ægtefælle til Susanne H. Schulstad i bolig 32)
Beboerrepræsentant Margrethe Oest Hansen, bolig 33
Beboerrepræsentant (afventer)
Pårørenderepræsentant (afventer)
Repræsentant fra Seniorrådet Jørgen Nielsen
Medarbejderrepræsentant (afventer)
Forstander Helle Jensen
Afdelingsleder Kristina Seidelin Basballe