Beboerrådet repræsenterer beboerne udadtil, så dine synspunkter når frem til ledelsen og bestyrelsen. Beboerrådet vil, i samarbejde med personalet, sørge for at skabe et velfungerende omsorgscenter.

Beboerrådet inviterer hvert år til beboermøde, hvor formanden fremlægger årsberetningen. Beboerrådet disponerer over beboerkassens midler i samarbejde med forstanderen. Beboerrådets formand er født medlem af Breelteparkens bestyrelse.

Formand Jette Wiigh Larsen, wiigh@youmail.dk
Beboerrepræsentant René Jørgensen

Beboerrepræsentant Poul Vedsted Petersen
Beboerrepræsentant Hanne Kjær
Beboerrepræsentant Jørgen Skjoldan 
Beboerrepræsentant Birthe Christensen
Beboerrepræsentant Sonja Jensen
Beboerrepræsentant Ulla Gyldendal
Beboerrepræsentant for plejehjemmet (pt. vakant)