Beboerrådet repræsenterer beboerne udadtil, så dine synspunkter når frem til ledelsen og bestyrelsen. Beboerrådet vil, i samarbejde med personalet, sørge for at skabe et velfungerende omsorgscenter.

Beboerrådet inviterer hvert år til beboermøde, hvor formanden fremlægger årsberetningen. Beboerrådet disponerer over beboerkassens midler i samarbejde med forstanderen. Beboerrådets formand er født medlem af Breelteparkens bestyrelse.

Formand Jette Wiigh Larsen, wiigh@youmail.dk
Beboerrepræsentant Mette Rachlin
Beboerrepræsentant for Plejehjemmet (vakant)
Beboerrepræsentant Sonja Jensen
Beboerrepræsentant Åge Kristensen
Beboerrepræsentant Hanne Kjær
Beboerrepræsentant Birthe Christensen