Bestyrelsen består af 6 medlemmer og udgør institutionens øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften. Bestyrelsen ansætter desuden forstanderen, som har det daglige ansvar for driften.