Køkken

Breelteparkens køkken leverer mad til alle vores visiterede beboere på plejehjemmet og i ældreboligerne. Derudover leverer vi mad til øvrige ældreinstitutioner i Hørsholm Kommune.

Vores målsætning er at levere velsmagende mad af høj kvalitet med gode råvarer. Vi ønsker at udnytte råvarerne og ressourcerne, og modtager gerne ris og ros samt eventuelle ønsker til fremtidige retter.

Hovedparten af vores køkkenpersonale har en kostfaglig uddannelse. Ligeledes er personalet uddannet til at producere lægeordinerede diæter eller give råd og vejledning i dette.

Den 15. i hver måned udkommer den kommende månedsmenu. Du kan finde menuplanen på forsiden, i Breeltenyt og på Breelteparkens informationstavler.

Kontakt køkkenet alle dage mellem 12.00-13.00 på tlf. 45 16 09 85. 

Her finder du pjecen om Breelteparkens madservice

  Se Bronzemærket