I Breelteparkens hjemmeplejen har vi fokus på at yde omsorg, nærvær og respekt for det enkelte menneske. Det betyder, at du og dine behov er i centrum, og at vi arbejder ud fra vores fælles kerneopgave. Det betyder i alt sin enkelthed, at vi sammen finder mulighederne for, at du kan leve DIT ønskede liv her på Breelteparken.

I Hjemmeplejen løser vi hjemmehjælps- og sygeplejeopgaver hele døgnet. Opgaverne udføres af omsorgsfuldt og sundhedsfagligt uddannet personale.

Hjemmehjælpsopgaver kan fx bestå af hjælp til din personlige pleje, rengøring i boligen, tøjvask og indkøb m.m. Har du behov for hjemmehjælp, aftaler du dette sammen med Visitationen i Hørsholm Kommune, der visiterer ud fra kommunens kvalitetsstandard.

Hjemmeplejen kan kontaktes på hverdage mellem 8.30-14.00 på tlf. 29 29 97 58

Hjemmesygeplejersken kan kontaktes på hverdage mellem 08.00-08.30 på tlf. 21 34 27 41

Hjemmeplejens afdelingsleder kan kontaktes på hverdag mellem 08.00-14.00 tlf. 61 51 77 45