Hvis du ønsker en pleje- eller ældrebolig i Breelteparken, skal du visiteres af Hørsholms Kommune ved at sende en ansøgning til Visitationsudvalget.

Visiteres du til plejebolig aftaler du med Breelteparken, hvilke ydelser vi skal varetage.

Visiteres du til en ældrebolig og ønsker du hjælp til personlig pleje, sygepleje, rengøring, tøjvask eller indkøb, kontakter du Visitationen i Hørsholm Kommune. Herefter vurderer Visitationen dit behov for hjælp ud fra et besøg hos dig. Hjælpen er ikke tidsbestemt, men behovsbestemt, og bliver løbende tilpasset. Dog tilbydes max. 8 planlagte besøg pr. døgn. Personlig bistand kan du modtage senest 3 hverdage efter din henvendelse til kommunen og praktisk hjælp efter senest 10 hverdage.